Tento dokument vysvětluje, jak shromažďujeme a nakládáme s vašimi osobními údaji na stránkách MOJE KNEDLÍČKY. Aktuální verzi podmínek najdete vždy na této stránce.

Jsme k vám otevření

Vaše informace budeme shromažďovat, používat a sdílet jen způsoby, které jsou popsány v těchto zásadách.

Zajišťujeme bezpečnost vašich informací

Zavazujeme se k zachování bezpečnosti osobních údajů, které nám poskytujete.

Nad svými údaji máte stále kontrolu

Vaše osobní údaje a nastavení komunikace můžete kdykoliv změnit nebo smazat na základě vaší písemné nebo telefonické žádosti.

I. Jaké údaje zpracováváme?

1.1. Údaje poskytnuté zákazníky. Na MOJE KNEDLÍČKY zpracováváme osobní údaje o uživatelích. Primárně jsou zpracovávány osobní údaje, které nám sami poskytnete při OBJEDNÁVCE na MOJE KNEDLÍČKY. Tyto údaje zahrnují zejména jméno a příjmení, telefonní kontakt a emailovou adresu.

1.2. Údaje získané prostřednictvím cookies. Pro lepší cílení reklamních kampaní a vylepšování nabídky produktů a služeb využívá MOJE KNEDLÍČKY informace o zboží, které naši zákazníci zakoupili. Pokud jste ve Vašem prohlížeči povolili ukládání cookies a souhlasíte s jejich používáním, získává MOJE KNEDLÍČKY údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách.

1.3. MOJE KNEDLÍČKY nesbírá ani jinak nezpracovává jakékoli citlivé osobní údaje zahrnující např. údaje o Vašem zdravotním stavu, vyznání či přesvědčení apod.

II. Pro jaké účely údaje zpracováváme?

2.1. Pro nabídku našich produktů a propagaci MOJE KNEDLÍČKY formou obchodních sdělení zasílaných uživatelům využívá MOJE KNEDLÍČKY především e-mailovou adresu. Zpracování probíhá v tomto případě pouze na základě Vašeho souhlasu, který je zcela dobrovolný, a i v případě jeho neudělení můžete nadále plně využívat naše webové stránky. Souhlas MOJE KNEDLÍČKY udělujete v průběhu objednávkového procesu či zadání vaší emailové adresy. Vezměte prosím na vědomí, že registraci na MOJE KNEDLÍČKY mohou provádět pouze osoby starší 15 let. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v patičce každého obchodním sdělení.

2.2. Pro lepší cílení reklamy a propagace zpracovává MOJE KNEDLÍČKY při využití cookies údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách. Zpracování je možné pouze na základě Vašeho souhlasu s používáním příslušných cookies. I tento souhlas je zcela dobrovolný. Zpravidla na základě uvedených dat získává MOJE KNEDLÍČKY statistiky, analýzy a reporty o chování uživatelů webových stránek. Na jejich základě je pak možné lépe zacílit reklamu nebo přizpůsobit obsah webových stránek tomu, co Vás skutečně zajímá a co hledáte, nebo co zajímá obecně větší skupinu uživatelů. V tomto případě je zpracování osobních údajů zpravidla automatizované.

III. Odvolání souhlasu a zrušení zasílání obchodních sdělení

Uživatelé MOJE KNEDLÍČKY mohou kdykoli zrušit odebírání obchodních sdělení, a to:

Cookies. Pokud chcete na svém zařízení zakázat ukládání cookies, můžete změnit nastavení přímo ve svém prohlížeči. V případě, že zakážete MOJE KNEDLÍČKY ukládání cookies, nemusí některé části webových stránek pracovat správně. Více informací o zákazu a smazání cookies naleznete na stránce Zásady používání cookies.

IV. Kdo má přístup k údajům?

4.1. Správcem osobních údajů je firma Online Works s.r.o. (dále jen MOJE KNEDLÍČKY). Veškeré osoby mající přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich spolupráce s MOJE KNEDLÍČKY.

4.2. MOJE KNEDLÍČKY jako správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který zpracovává osobní údaje pro MOJE KNEDLÍČKY pro účely a způsobem, které MOJE KNEDLÍČKY stanoví. V případě, kdy je se zpracováním vyžadován Váš souhlas, předáváme údaje zpracovatelům pouze v případě, že jste souhlas udělili. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb.

V. Jak dlouho údaje zpracováváme?

5.1. Vaše osobní údaje uchováváme jen na tak dlouho, jak je nutné, abychom porozuměli vašim zájmům a mohli pro vás zlepšovat naše produkty. Pokud už nemáme důvod či právní povinnost k tomu, abychom zpracovávali vaše údaje, vymažeme je nebo je uložíme tak, aby nebylo pomocí nich možné zjistit vaši totožnost.

5.2. Obchodní sdělení jsou zasílána uživatelům po celou dobu, po kterou trvá souhlas s jejich zasíláním. Údaje získané pro marketingové účely prostřednictvím cookies zpracovává MOJE KNEDLÍČKY po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies povolíte ve svém prohlížeči. Případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem.

5.3. Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádí MOJE KNEDLÍČKY pouze v případě, že je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů, které se na MOJE KNEDLÍČKY vztahují. Bez ohledu na délku doby uchování osobních údajů nás můžete požádat, abychom vaše osobní údaje  vymazali.

VI. Jaká jsou vaše práva?

6.1. V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na MOJE KNEDLÍČKY a požadovat:

6.2. Dále mohou zákazníci MOJE KNEDLÍČKY vznést námitku proti zpracování osobních údajů v případě zasílání obchodních sdělení nebo vyhodnocování nákupních preferencí, na jejímž základě MOJE KNEDLÍČKY neprodleně ukončí zpracování osobních údajů pro tyto účely.

VII. Bezpečnost

7.1. MOJE KNEDLÍČKY dbá na bezpečnost Vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). MOJE KNEDLÍČKY klade při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů.

7.2. Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Zabezpečení osobních údajů je ze strany MOJE KNEDLÍČKY pravidelně testováno a ochranu průběžně vylepšujeme.

VIII. Kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat?

MOJE KNEDLÍČKY provozuje společnost Online Works s.r.o., se sídlem Bellušova 1849/14, Stodůlky (Praha 13), 155 00, Praha, Česká republika, IČ: 07654677. Společnost je správcem údajů veškerých informací, které od vás získáváme.

S jakýmikoliv připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet na MOJE KNEDLÍČKY e-mailem na adresu hned@mojeknedlicky.cz

IX. Účinnost

9.1. Tato pravidla jsou účinná od 1. 2. 2021.